Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτή

Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτή

Γωνία Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτή

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
   
73.52.2020 20 x 20 200
73.52.2525 25 x 25 150
73.52.3232  32 x 32 100
73.52.4040 40 x 40  100 
73.52.5050 50 x 50 50
73.52.6363  63 x 63 24
73.52.7575  75 x 75 12
73.52.9090  90 x 90  8 
73.52.1111  110 x 110

Δείτε επίσης

Μενού