Ταυ Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό

Ταυ Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό

Ταυ Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό

Κωδικός Περιγραφή Κιβώτιο
   
73.54.2020 20 x 20 x 20 125
73.54.2525 25 x 25 x 25 100
73.54.3232 32 x 32 x 32 80
73.54.4040 40 x 40 x 40 40
73.54.5050  50 x 50 x 50

30

73.54.6363 63 x 63 x 63  16 
73.54.7575 75 x 75 x 75 8
73.54.9090  90 x 90 x 90 6
73.54.1111  110 x 110 x 110 4

Δείτε επίσης

Μενού