Αντλίες Νερού Φυγοκεντρικές

Αντλίες Νερού Φυγοκεντρικές

Αντλίες Νερού Φυγοκεντρικές

Κωδικός Τύπος Ισχύς Εισ.-Εξ. Παροχή (max) Μανομ. 
         
08.10.0030 XJM 100 LC Jet 1.00 HP 1” – 1” 3600 LT/H  38m (max) 
08.10.0032  XCM 158 1.00 HP 1” – 1” 4800 LT/H 33m (max)
08.10.0150  2XCM 25/140M* 1.50 HP 1 1/2” – 1” 8400 LT/H 45m (max)
08.10.0200 2XCM 25/160B* 2.00 HP 1 1/2” – 1” 10800 LT/H   55m (max)
08.10.0300 2XCM 25/160A* 3.00 HP 1 1/2” – 1”  11500 LT/H  65m (max)
   *Διβάθμιες

Δείτε επίσης

Μενού